Γλώσσες:

 

Ο υπεύθυνος παραγωγής των Blueberries κ. Νικόλαος Παπουτσής είναι βιοκαλλιεργητής, Ιδρυτής  και Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βιοκαλλιεργητών και Βιοκτηνοτρόφων Νομού Δράμας με διακριτικό τίτλο
«ΒΙΟΔΡΑΜΑ».

Ο συνεταιρισμός ιδρύθηκε το 2007 από μία ομάδα βιοκαλλιεργητών με
έδρα την Δράμα. Οι κύριοι στόχοι του συνεταιρισμού είναι η εγκατάσταση,
η παραγωγή, η τυποποίηση και η διάθεση της παραγωγής των Blueberries.

Ζητάμε συνεργάτες - αντιπροσώπους
Επικοινωνήστε μαζί μας